* * * Et skattkammer av tekst og toner til julefeiringa * * *

På dette nettstedet vil du finne julesanger: Sanger som omhandler jula, eller som gjennom tradisjon er knyttet til jula.

Nettstedet er for alle som søker gode alternativer eller tillegg til salmene som dominerer norsk offisiell julefeiring. Norge er et flerkulturelt samfunn. Jula har et eldre og et bredere grunnlag enn det kristne.

Nettstedet er et supplement til julesangboka "Når nettene blir lange" (se bilde til høyre). Den som har boka, men ikke leser noter, vil kunne lære melodiene ved å følge lenkene nedenfor.

Sangene listes med tittel, litt bakgrunnsinformasjon - og med lenker til klingende versjoner.

Bortsett fra den første lista vil listene nedenfor ha med flere sanger enn de som fikk plass i sangboka.

Mange sanger kan du selv finne i flere versjoner ved å søke på titlene i Tidal (tidl. Wimp), i Spotify, i iTunes eller på YouTube. Andre - eldre eller mer ukjente - melodier vil du finne her i enkel MP3-versjon.

Velkommen - bla deg rundt og se om du finner noe etter ditt behov.

Vennlig hilsen "julegubbene"
Tore, Knut og Jon Egil.

bok

Denne boka utgis på Humanist Forlag og inneholder tekst og noter/besifring til 82 julesanger, de fleste på norsk, men også noen på svensk, dansk, engelsk og tysk. En alfabetisk liste over sangene med tilhørende lenker til klingende versjoner finner du her:
Sanger etter tidsrom og funksjon

Sanger etter språk
Om humanisme og juletradisjoner


Melding til Webmaster